วิธีทอดปลาไม่ให้ติดกระทะ

เรื่องหน้าตาของอาหารจัดว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ในการรับประทานให้อร่อย